Podmínky záruky na lahve Retap

Záruku na výměnu rozbitých Retap lahví je možné uplatnit na produkty zakoupené do 30.6.2022. Na lahve a karafy zakoupené po tomto datu již nebude možné záruku uplatnit. Na nákupy uskutečněné před tímto datem se možnost výměny bude stále vztahovat , nicméně pouze po dobu jednoho roku, do 30.6 2023.

* Společnost Retap si vyhrazuje právo na změnu podmínek záruky Retap.